Kancelaria zaprasza Państwa do zapoznania się z ofertą współpracy w zakresie świadczenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych – w szczególności spółek prawa handlowego, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również podmiotów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kancelaria świadczy zarówno usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, jak również usługi ad hoc związane z konkretnymi sprawami wymagającymi pomocy prawnej.