Kompania Węglowa S.A.
Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia

Fundusz Górnośląski S.A.

Wakpol S.A.
Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia

Megrez sp. z o.o.